SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Bạn đang thắc mắc liệu sản phẩm của mình có cần phải công bố tiêu chuẩn chất lượng không? Không biết sản phẩm liệu có cần công bố...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT