SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Thủ tục tự công bố nước giải khát có ga

Theo mục 1, Điều 4, chương II Nghị định 15/2018/NĐ-CP, nước giải khát có ga thuộc nhóm sản phẩm cần thực hiện thủ tục tự công bố...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Contact Me on Zalo