Bưu chính

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Trung ương)

Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Trung ương) Cấp thực hiện: Cấp Bộ Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh...

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử...

Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ...

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị...

Tên thủ tục: Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được...

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương)

Tên thủ tục: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương) Cấp thực hiện: Cấp Bộ Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy...

Điều kiện, thủ tục thành lập Công ty chuyển phát nhanh

Ngành dịch vụ chuyển phất nhanh là một ngành tiền năng rất lớn đối với ngành kinh tế. Tuy nhiên, chuyển phát nhanh là...

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh 2017

1. Giấy phép bưu chính là gì? - Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương...

Thủ tục xin cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính...

I.HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính...

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính mới nhất 2017

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính...

Thủ tục cấp phép chuyển phát và bưu chính

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu). Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy...
Contact Me on Zalo