Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Trình tự thực hiện: a) Trường hợp 1:Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, […]

Continue reading


Bạn đang có nhu cầu Xin giấy phép con? Bởi một số ngành nghề kinh doanh hay lĩnh vực kinh doanh kinh doanh có điều kiện của bạn cần phải được thể hiện thông qua các Giấy phép hoạt động( Giấy phép con). Nhưng không biết thủ tục như thế nào? Hãy để Luật Việt Phú thực […]

Continue reading


Trong thời gian vài năm trở lại đây, Đảng và Chính phủ đã quyết tâm thực thi cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện và thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Nỗ lực trên được thể hiện […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI Thứ nhất, điều kiện về cơ sở vật chất và dây chuyền kiểm định […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ II. ĐIỀU KIỆN […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Công chứng năm 2006; – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; – Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; – Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu […]

Continue reading


I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 2. Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản II. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có dự […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up