I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 2. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu 3. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY […]

Continue reading


I. Cơ sở pháp lý: Luật lao động năm 2012; Nghị định 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm; Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Thông […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: Cơ sở pháp lý Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Thông tư 42/2013/TT-BTNMT ngày 03/12/2013 quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc […]

Continue reading


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Thông tư 25/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất oxit hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ […]

Continue reading


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; xe vận chuyển hàng […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: 1. Cơ sở pháp lý Nghị định 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật Xây dựng 2014; Luật Quảng cáo 2012; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD; Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội […]

Continue reading


I. HỒ SƠ THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Đơn thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản (theo mẫu); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch […]

Continue reading


1. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan – Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan; – Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải […]

Continue reading


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Thông tư 25/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất oxit hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up