I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư […]

Continue reading


I. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi của cơ sở; Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở; Các giấy tờ chứng minh đủ […]

Continue reading


I- HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ 1. Thành phần hồ sơ bao gồm Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu Phụ lục 01 Thông tư số 08/2013/TT-BYT); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện […]

Continue reading


I- HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ 1. Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; Đề án thăm dò khoáng sản. 2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường […]

Continue reading


I- HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu; Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách bộ phận chuyên môn […]

Continue reading


I- HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (theo mẫu); Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy […]

Continue reading


I- HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Hồ sơ xin cấp phép thành lập trường tiểu học tư thục bao gồm: Đề án thành lập trường; Tờ trình về đề án thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường; Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật khám bệnh, chữa bệnh2009; – Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữ bệnh; – Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Doanh nghiệp 2014; – Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014; – Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; – Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 1. Cơ sở pháp lý – Luật Hoá chất Quốc hội ban hành số 06/2007/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/07/2008; – Nghị định số 108/2008/NĐ – CP do Chính phủ ban hành “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up