I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: Cơ sở pháp lý Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in; Thông tư 03/2015/TT-BTTT ngày 06/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: Cơ sở pháp lý Luật thú y 2015; Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật thú y; Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử […]

Continue reading


1. Cơ sở pháp lý Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Thông tư số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 quy định về phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Quyết định số 73/2014/QĐ-TTG […]

Continue reading


I. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ 1. Hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ bao gồm: Đơn đề nghị thành lập công ty thu hồi nợ; Danh sách thành viên/cổ đông công ty thu hồi nợ; Điều lệ công ty thu hồi nợ; Giấy xác nhận […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ 1. Hồ sơ cấp mới: – Đơn đề nghị (theo mẫu). – Bản sao công chứng Giấy chứng nhân Đăng ký kinh doanh. – Văn bản xác nhân của Ngân hàng về số tiền ký quỹ (5% vốn điều lệ, nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng) – […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (theo mẫu qui định); Đơn đề nghị các hộ liền kề xác nhận và có xác nhận của chính quyền địa phương; Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh trật tự để […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up