Lữ hành

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế – Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa có phải ký quỹ không? –...

Thủ tục xin cấp phép lữ hành quốc tế

I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Bản sao giấy đăng ký...

Thủ tục xin cấp phép lữ hành nội địa

I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh Đơn đề nghị xin cấp...

Cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa 2016

I. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA: Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh...

Thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa...

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ. I. CƠ SỞ PHÁP LÝ. Luật du lịch ngày 14 tháng 6...

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2...

Lĩnh vực Khách sạn Cơ quan thực hiện Sở VHTTDL Trình tự thực hiện - Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh,...

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ: 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; 2. Bản sao giấy...

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA 1. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh 2. Đơn đề nghị...

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Có phương án kinh doanh lữ...
Contact Me on Zalo