Để xin được giấy phép lưu hành thực phẩm, thực phẩm chức năng, quý khách vui lòng tham khảo những nội dung thông tin quan trọng mà Công ty luật Việt Phú cung cấp dưới đây. Sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng được nhập khẩu hoặc sản xuất, chế biến trong nước cần […]

Continue reading


I. Cơ sở pháp lý – Luật Du lịch năm 2005; – Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 2005; – Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTVDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ […]

Continue reading


I. Cơ sở pháp lý – Luật du lịch – Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dulịch – Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTVDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up