Trang chủ CẤP MỚI GIẤY PHÉP

CẤP MỚI GIẤY PHÉP

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (theo mẫu qui định); Đơn đề nghị các hộ...

Thủ tục cấp giấy phép đầu tư

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đối với dự án đầu tư trong nước: Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối...

Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng). Giấy chứng nhận mã số thuế (Bản...

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm (mẫu đính kèm). Giấy phép hoạt động (bản photocopy): Đối...

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo tại các tòa nhà

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn xin thực hiện quảng cáo. Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký...

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn  đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu); Bản sao có giá trị pháp...

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới được lập thành 3 bộ và nộp tại...

Thủ tục cấp phép hoạt động ngành in

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in; Bản sao có chứng thực một trong các loại...

Thủ tục cấp phép chuyển phát và bưu chính

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu). Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy...

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Bản sao kèm theo bản...
Contact Me on Zalo