Trang chủ CẤP MỚI GIẤY PHÉP

CẤP MỚI GIẤY PHÉP

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố...

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe...

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện...

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân...

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Công chứng năm 2006; - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; - Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy...

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; - Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng...

Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thông tư 17/2016/TT-BXD...

Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt...

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...

Thủ tục xin cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng...

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...

thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu chất phóng xạ

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...

Thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản

I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 2. Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản II....

Thủ tục xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi...
Contact Me on Zalo