Trang chủ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Tên thủ tục: Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng: Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân quận, huyện Cơ sở pháp lý: - Luật Xây dựng...

Nhà đang xây mà giấy phép xây dựng hết hiệu lực có phải gia...

Theo Khoản 3 Điều 99 Luật xây dựng 2014 quy định: Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời...

Sửa đổi công trình xây dựng thì xin lại giấy phép xây dựng lại...

Tại Điều 98 Luật xây dựng 2014, có quy định: Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng 1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có...

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân...

Căn cứ Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC: Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp) thì thủ...

Hàng hóa nhập khẩu để triển lãm có được miễn thuế không?

- Căn cứ Điểm a Khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 quy định hàng hóa tạm nhập, tái...

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý...

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13; - Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây...

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế năm 2016

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 20/2015/TT-BTKĐT; II.THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH...

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên mới...

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp; 2. Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13...

Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ...

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về...
Contact Me on Zalo