Trang chủ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

Gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong NK phế liệu làm...

Thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 11/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo 76/TB-BTNMT ngày 29/10/2020 về gia hạn Giấy xác nhận đủ điều...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là điều kiện bắt buộc mà cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp...

Gia hạn giấy phép nhâp khẩu trang thiết bị y tế

Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ y tế cấp và có thời hạn trong một thời gian nhất định....

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Tên thủ tục: Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng: Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân quận, huyện Cơ sở pháp lý: - Luật Xây dựng...

Nhà đang xây mà giấy phép xây dựng hết hiệu lực có phải gia...

Theo Khoản 3 Điều 99 Luật xây dựng 2014 quy định: Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời...

Sửa đổi công trình xây dựng thì xin lại giấy phép xây dựng lại...

Tại Điều 98 Luật xây dựng 2014, có quy định: Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng 1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có...

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân...

Căn cứ Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC: Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp) thì thủ...

Hàng hóa nhập khẩu để triển lãm có được miễn thuế không?

- Căn cứ Điểm a Khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 quy định hàng hóa tạm nhập, tái...

Thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý...

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13; - Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây...
Contact Me on Zalo