I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014; – Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; – Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị; – Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Nhà ở năm 2014; – Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; – Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật xây dựng 2014; – Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng; II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ 1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm: a) […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật nhà ở số 65/2014/QH13 2. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở 3. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 II. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở Đối với nhà tham gia giao dịch cần […]

Continue reading


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. 3. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 4. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. […]

Continue reading


1. Trình tự thực hiện – Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phân 1 cưa liên thông của UBND cấp quận, huyện; – Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND quận, sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất […]

Continue reading


1. Trình tự thực hiện            – Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một của liên thông; – Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND Quận (Bộ phận “1 cửa”), sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất […]

Continue reading


HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hợp đồng về mua bán căn hộ chung cư có công chứng. Biên lai thu thuế […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu); Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up