Cho thuê

Thủ tục thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà Nước

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Nhà ở năm 2014; - Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi...
Contact Me on Zalo