Chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản do Thủ tướng...

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014; - Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ...

Thủ tục, trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...
Contact Me on Zalo