I – CĂN CỨ PHÁP LÝ – Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội; – Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai năm 2013; – Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 quy định về hướng dẫn […]

Continue reading


I – CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê […]

Continue reading


I . CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính II.  HỒ […]

Continue reading


1. Điều kiện cấp giấy chuyển hộ khẩu: Công dân chuyển nơi thường trú ra ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ […]

Continue reading


1. Điều kiện cấp lại sổ hộ khẩu: Sổ hộ khẩu bị mất thì được cấp lại. 2. Hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ((theo mẫu) có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú. 3. Nơi nộp hồ sơ cấp […]

Continue reading


1. Điều kiện đăng ký thường trú: 1.1. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh: Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, […]

Continue reading


1. Điều kiện tách sổ hộ khẩu: – Người có cùng chỗ ở hợp pháp có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu. – Người đã nhập vào sổ hộ khẩu của người khác mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu. 2. […]

Continue reading


Bước 1: Hai bên cần đến cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng, các bên phải kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, nếu quá thời hạn trên sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước. […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu Bản khai nhân khẩu( đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu) Giấy chuyển hộ khẩu Giấy, tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) bao gồm: Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up