Trang chủ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY...

Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật du lịch

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 180/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013   NGHỊ...

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ QUY...

Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ Căn cứ...

Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực...

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm...

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận...

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU...

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật ATTP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ...

Luật Đất Đai số 45/2013/QH13

QUỐC HỘI Luật số: 45/2013/QH13   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT ĐẤT ĐAI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

QUỐC HỘI _______   Luật số: 55/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______   LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM   Căn cứ...
Contact Me on Zalo