Bộ luật

Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ Căn cứ...

Luật Đất Đai số 45/2013/QH13

QUỐC HỘI Luật số: 45/2013/QH13   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT ĐẤT ĐAI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

QUỐC HỘI _______   Luật số: 55/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______   LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM   Căn cứ...
Contact Me on Zalo