I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 1. Cơ sở pháp lý – Luật Hoá chất Quốc hội ban hành số 06/2007/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/07/2008; – Nghị định số 108/2008/NĐ – CP do Chính phủ ban hành “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn  đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu); Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng  thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up