I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 2. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu 3. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up