I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014; – Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up