I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. 3. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 4. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up