I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13; – Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; – Thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng; – Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up