I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 2. Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản II. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có dự […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh ( theo mẫu). Bản sao hợp lệ Giấy đăng ky kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up