I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ: 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; 2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều […]

Continue reading


1. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Doanh nghiệp nước ngoài được kinh doanh lữ hành tại Việt Nam theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên” đồng thời đáp […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up