I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI Thứ nhất, điều kiện về cơ sở vật chất và dây chuyền kiểm định […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up