I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC: Cơ sở pháp lý: Luật Dạy nghề năm 2006; Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề ; Nghị định 70/2009/NĐ-CP quy định […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Đơn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. 09 quyển Đề án thành lập trường cao đẳng nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up