I. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang bị, dụng cụ bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), bao gồm: Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh và […]

Continue reading


I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM. 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu); 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y công chứng); 3. Bản thuyết minh về điều kiện cơ sở vật chất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up