I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu […]

Continue reading


I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật nhà ở số 65/2014/QH13 2. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở 3. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 II. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở Đối với nhà tham gia giao dịch cần […]

Continue reading


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. 3. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 4. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. […]

Continue reading


I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 2. Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản II. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có dự […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 2. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu 3. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 2.  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH Tổ chức, cá nhân […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau: 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc […]

Continue reading


I. Cơ sở pháp lý Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư 52/2013/TT-BTNMT quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là chất độc hại, lây nhiễm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường […]

Continue reading


I. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG CONTAINNER Có đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật. Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh Phương tiện phải đảm bảo […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up