SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

Thực phẩm sản xuất thủ công phải ghi nhãn dinh dưỡng

(PLVN) -  Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm, Bộ Y tế đề xuất chậm...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem thêm văn bản luật - >>>>> Tại đây