Trang chủ CẤP MỚI GIẤY PHÉP

CẤP MỚI GIẤY PHÉP

Các loại chứng chỉ cần thiết trong lĩnh vực xây dựng cầu đường

Theo nghị định 59/2015/NĐ-CP điều 65 mục 3: b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề phù...

Chứng chỉ bảo hiểm về bảo hiểm trong nước và nước ngoài cấp được...

Theo Điều 4 Thông tư 69/2022/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về chứng chỉ bảo hiểm như sau: Chứng chỉ bảo hiểm quy định tại...

Chứng chỉ môi giới bảo hiểm gồm gì?

Tại Điều 5 Thông tư 69/2022/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về chứng chỉ môi giới bảo hiểm như sau: Chứng chỉ môi giới bảo...

Thủ tục giấy phép cuộc thi bolero

Luật Việt Phú xin gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký và thể lệ tham gia Thần...

Thủ tục giấy phép thiết lập mạng xã hội

Mã thủ tục: 2.002181 Số quyết định: 1360/QĐ-BTTTT Tên thủ tục: Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội Cấp thực hiện: Cấp Bộ Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho...

Điều kiện hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG...

Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm,...

Công ty luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng toàn văn quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị,...

Điều kiện kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

Công ty Luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một...

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt

Luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều...

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không

Luật Việt Phú trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều...