Lữ hành

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa 2022

Kể từ ngày 28/10/2021 Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch có...

Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Dịch Vụ Lữ Hành Quốc Tế 2022

Giấy phép lữ hành quốc tế là bắt buộc khi bạn hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế liên quan đến khách nước...

Thủ tục kinh doanh dịch vụ lữ hành

Để kinh doanh dịch vụ lữ hành Luật Việt Phú xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 1. Căn cứ pháp lý – Luật...

Quy định về cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Khi giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp có thể được cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành...

Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Cần phải được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thì công ty mới được kinh doanh hoạt động trong...

Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định...

Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, doanh nghiệp cần phải được cấp Giấy phép kinh doanh dịch...

Quy định về cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp được cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Đó là những trường hợp nào?...

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

TÊN THỦ TỤC Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Lĩnh vực Lữ hành Cơ quan thực hiện Tổng cục Du lịch Trình tự...

Tại sao chúng ta lại lựa chọn kinh doanh lữ hành?

Kinh doanh lữ hành là gì là một trong những keyword được search nhiều nhất trên Google về chủ đề kinh doanh lữ hành là gì....

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế – Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và nội địa có phải ký quỹ không? –...