Lữ hành

Quy định về giấy phép lữ hành quốc tế tại Việt Nam

Quy định về giấy phép lữ hành quốc tế (Passport) tại Việt Nam 1. Đối tượng được cấp: Công dân Việt Nam có quốc tịch...

Thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế khi đổi...

CÂU HỎI: Xin chào công ty Luật Việt Phú. Công ty tôi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và đã được cấp giấy...

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc Tế

Bạn muốn kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế? Tham khảo ngay dịch vụ làm thủ tục xin giấy phép lữ...

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA   CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng...

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; ...

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa 2022

Kể từ ngày 28/10/2021 Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch có...

Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Dịch Vụ Lữ Hành Quốc Tế 2022

Giấy phép lữ hành quốc tế là bắt buộc khi bạn hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế liên quan đến khách nước...

Thủ tục kinh doanh dịch vụ lữ hành

Để kinh doanh dịch vụ lữ hành Luật Việt Phú xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 1. Căn cứ pháp lý – Luật...

Quy định về cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Khi giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp có thể được cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành...

Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Cần phải được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thì công ty mới được kinh doanh hoạt động trong...