Chuyển nhượng

Mảnh đất mang đi thế chấp bị xử lý thì căn nhà nằm trên...

Mảnh đất mang đi thế chấp bị xử lý thì căn nhà nằm trên mảnh đất có bị xử lý theo hay không? Chấm...

Thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Bà Lê Thuỳ Hải (tỉnh Sơn La) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Hải hỏi, cơ quan nào có thẩm...

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản do Thủ tướng...

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014; - Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ...

Thủ tục, trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...