Bưu chính

Luật sư tư vấn thủ tục làm giấy phép bưu chính: Hướng dẫn chi...

Nếu bạn đang muốn thành lập một công ty cung cấp dịch vụ bưu chính, việc làm đầu tiên là xin giấy phép bưu...

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính 2022

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Chỉ...

Dịch vụ xin giấy phép bưu chính ( chuyển phát nhanh)

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Chỉ khi...

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Trung ương)

Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Trung ương) Cấp thực hiện: Cấp Bộ Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi...

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh...

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử...

Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ...

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị...

Tên thủ tục: Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được...

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương)

Tên thủ tục: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trung ương) Cấp thực hiện: Cấp Bộ Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy...

Điều kiện, thủ tục thành lập Công ty chuyển phát nhanh

Ngành dịch vụ chuyển phất nhanh là một ngành tiền năng rất lớn đối với ngành kinh tế. Tuy nhiên, chuyển phát nhanh là...

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh 2017

1. Giấy phép bưu chính là gì? - Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương...