Thủ tục kinh doanh dịch vụ lữ hành

500

Để kinh doanh dịch vụ lữ hành Luật Việt Phú xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật du lịch năm 2017;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định một số điều chi tiết của Luật du lịch;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch.

2. Giải đáp thắc mắc

a. Phạm vi kinh doanh

Theo quy định của Luật du lịch thì phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ bao gồm:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật du lịch

b. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Do những thông tin mà Bạn cung cấp không đề cập đến việc Bạn muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hay quốc tế nên chúng tôi sẽ chia ra 2 trường hợp:

Thứ nhất, trong trường hợp Bạn muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa thì cần phải đáp ứng các điều kiện:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp ( Bạn có thể thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần hoặc Công ty hợp danh);

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng (  mức ký quỹ là 100.000.000 đồng )

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Thứ hai, trong trường hợp Bạn muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, cần đáp ứng các điều kiện:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng (250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.);

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

c. Hồ sơ, thủ tục kinh doanh dịch vụ lữ hành

 – Đối với Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định (Mẫu số 04 – Phụ lục II Ban hành kèm theo thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL );

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Luật du lịch.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở

– Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

+ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật du lịch;

+ Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến Tổng cục du lịch.

d. Thời hạn thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa ( quốc tế ) cho Doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Thủ tục kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải quyết một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Luật Việt Phú phát triển như ngày hôm nay.