I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm; – Công văn số 1609/QLD-MP Hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm. – Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu). Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu) (theo mẫu) Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu). Nhãn sản phẩm hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm. Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up