I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 2. Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản II. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có dự […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up