I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật nhà ở số 65/2014/QH13 2. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở 3. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 II. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở Đối với nhà tham gia giao dịch cần […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up