I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 2.  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH Tổ chức, cá nhân […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up