Báo giá dịch vụ thay đổi hoạt động của doanh nghiệp

583
 GÓI DỊCH VỤ
(VNĐ)
 NỘI DUNG
 THỜI GIAN
 GÓI 1
1.500.000
 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi địa chỉ (cùng quận), tăng vốn điều lệ, thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh….
 3 ngày làm việc
GÓI 2
3.000.000 
 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 7 ngày làm việc
GÓI 3
3.000.000 
 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
 7 ngày làm việc
GÓI 4
1.500.000 
 Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 3 ngày làm việc
GÓI 5
3.000.000 
 Làm thủ tục chia tách, hợp nhất doanh nghiệp
 7 ngày làm việc
GÓI 6
1.500.000 
 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh; Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 3 ngày làm việc
GÓI 7
5.000.000 
 Giải thể doanh nghiệp (trọn gói cả chốt thuế, hải quan, hóa đơn)
 15 ngày làm việc
GÓI 8
2.500.000 
 Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng quá (lô gô, nhãn hiệu)
 01 tháng
 Các thủ tục khác theo yêu cầu của khách hàng.
 Liên hệ