Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

724

Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy như thế nào? Hồ sơ, thủ tục cấp đổi như thế nào? Sau đây, Luật Việt Phú sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

♦ Căn cứ pháp lý:

Luật Giao thông đường bộ năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013,

Nghị định 79/2014/NĐ-CP,

Thông tư 66/2014/TT-BCA

1. Các trường hợp được cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh có thể được cấp đổi lại trong các trường hợp sau:

– Giấy xác nhận bị hỏng

– Doanh nghiệp có sự thay đổi đăng ký nội dung kinh doanh. Như thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật. Hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy.

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Trường hợp Giấy ác nhận bị hỏng:

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy gồm: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

– Trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi đăng ký nội dung kinh doanh:

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy gồm:

– Đơn đề nghị cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sau khi thay đổi. Hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

3. Trình tự thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Bước 1: Doanh nghiệp, cơ sở nộp hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện, phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Nộp hồ sơ trực tiếp.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Bước 2: Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xem xét, xử lý hồ sơ. Người nộp hồ sơ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận sẽ đến nhận kết quả.

– Trong trường hợp chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

– Trong trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

4. Thẩm quyền cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

– Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:  Sẽ tiến hành cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương. Và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh: Sẽ tiến hành cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp ở địa phương. Và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền