Cấp Giấy phép xây dựng theo uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội

632
Tên thủ tục: Cấp Giấy phép xây dựng theo uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: – Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút) – Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ). Bước 2: Giải quyết hồ sơ: – Ban quản lýKhu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 07 ngày làm việc, Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng theo thông báo thì trong thời gian 05 ngày làm việc Ban quản lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ .Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng được trong thời gian 3 ngày làm việc Ban quản lý thông báo đến Chủ đầu tư lý do không cấp phép xây dựng. Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ: – Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Thành phần hồ sơ:
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ pháp lý dự án: – Một trong những Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo).(2 bộ công chứng) – Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc Xác nhận bảo vệ môi trừơng của cơ quan có thẩm quyền. (2 bộ công chứng) – Văn bản thẩm duyệt về PCCC của cơ quan chuyên môn. (2 bộ công chứng) – Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền.(2 bộ photo) -Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư(kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền(nếu có)).(2 bộ gốc) -Văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật(thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công(thiết kế hai bước) của cơ quan có thẩm quyền. (2 bộ phô tô) – Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật(thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế hai bước) dự án của Chủ đầu tư. (2 bộ gốc) * Hồ sơ năng lực: – Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế,cá nhân là chủ nhiệm, chủ trí thiết kế xây dựng do nhà thầu tư vấn lập (theo mẫu phụ lục 03 ban hành kèm theo thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) (2 bộ công chứng). Bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. (2 bộ công chứng) – Đăng ký kinh doanh, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Nhà thầu thiết kế do cơ quan có thẩm quyền cấp(Sở xây dựng hoặc Bộ Xây dựng cấp)(Đươc đăng tải thông tin năng lực trên trang thông tin của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng)(2 bộ công chứng)(Trường hợp chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định) *Hồ sơ thiết kế: + Thuyết minh thiết kế kỹ thuật (thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công(thiết kế hai bước) dự án của Chủ đầu tư(2 bộ gốc) + Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của dự án.(đơn vị thẩm tra được đăng ký công khai thông tin năng lực trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây Dựng hoặc Sở Xây dựng trường hợp chưa đăng ký thi phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng).(2 bộ gốc)( Bổ sung trong trường hợp cơ quan thẩm định yêu cầu thẩm tra làm cơ sở thẩmđịnh). + Bản vẽ thiết kế:(Bản vẽ A3) (2 bộ gốc) – Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ(đối với công trình theo tuyến), bản vẽ sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, viễn thông). (tỷ lệ 1/100-1/200). – Bản vẽ mặt cắt ngang điển hình, bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, Bản vẽ cấu tạo chi tiết kết cấu, bảng tổng hợp khối lượng (đối với công trình theo tuyến). (tỷ lệ 1/100-1/200). – Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình. (tỷ lệ 1/100-1/200). – Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực);Bản vẽ chi tiết kết cấu. + Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt PCCC.( 2 bộ công chứng). (Quy cách hồ sơ thiết kế tuân thủ Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015). BM 42.1 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.docx Bản chính: 0
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc – Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Không Xác Định
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
27/2015/TT-BTNMT Thông tư 27/2015/TT-BTNMT 29-05-2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường
79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 31-07-2014 Chính phủ
18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14-02-2015 Chính phủ
68/2014/QĐ-TTg Quyết định 68/2014/QĐ-TTg 09-12-2014 Thủ tướng Chính phủ
55/2014/QH13 Luật 55/2014/QH13 23-06-2014 Quốc Hội
50/2014/QH13 Xây dựng 18-06-2014
59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18-06-2015 Chính phủ
15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 30-06-2016 Bộ Xây dựng
46/2015/NĐ-CP Nghị định 46/2015/NĐ-CP 12-05-2015 Chính phủ
17/2016/TT-BXD Thông tư 17/2016/TT-BXD 30-06-2016 Bộ Xây dựng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Các dự án được quy định tại Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13