Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

705

Các ngành nghề liên quan đến kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy phải được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Sau đây, Lawkey sẽ tư vấn cho khách hàng biết về hồ sơ, thủ tục cấp loại giấy phép này.

♦ Căn cứ pháp lý:

Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013

Nghị định 79/2014/NĐ-CP

Thông tư 66/2014/TT-BCA

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Theo mẫu số PC21 ban hành kèm theo thông tư 66/2014/TT-BCA.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

– Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp. Có kèm theo bản sao chứng chỉ. Và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

– Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

– Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

2. Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Bước 2: Nhận phiếu biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

Bước 3: Khi cán bộ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện theo hướng dẫn, yêu cầu của cán bộ kiểm tra.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ. Cá nhân, tổ chức đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nơi nộp hồ sơ trước đó để nhận kết quả. Nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

♣ Thời hạn giải quyết: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

– Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:  Sẽ tiến hành cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương. Và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh: Sẽ tiến hành cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp ở địa phương. Và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.