Cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa 2016

799

I. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA:

 1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
 3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

II. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ.

 1. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh
 2. Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
 3. Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
 4. Bản kê khai hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động (từ 3 năm trở lên) của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
 5. Bản sao có công chứng thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành (doanh nghiệp phải kí hợp đồng lao động với ít nhất là ba hướng dẫn viên)

III. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ THỰC HIỆN.

 • Luật Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép và thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế;