Đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế (Bộ luật ISM)

533
Tên thủ tục: Đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế (Bộ luật ISM)
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC
Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất thời gian đánh giá tại công ty.
Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hệ thống quản lý an toàn tại công ty tàu biển, nếu đạt yêu cầu thì cấp hoặc xác nhận hiệu lực giấy chứng nhận phù hợp (DOC) theo quy định của Bộ luật ISM trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá; nếu không đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng (50.000 đồng/01 giấy chứng nhận) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá.
Trực tuyến 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng (50.000 đồng/01 giấy chứng nhận) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá.
Dịch vụ bưu chính 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng (50.000 đồng/01 giấy chứng nhận) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá.
Thành phần hồ sơ:
01 (một) giấy đề nghị theo mẫu
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
01 (một) giấy đề nghị theo mẫu 04 TK.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
01 (một) bộ tài liệu hệ thống quản lý an toàn của công ty tàu biển (đối với trường hợp đánh giá tạm thời hoặc lần đầu); Bản chính: 1
Bản sao: 0
01 (một) bản sao tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quản lý, thuê tàu trần và cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật ISM nếu công ty không phải là chủ sở hữu tàu biển (đối với trường hợp đánh giá tạm thời hoặc lần đầu). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận HS: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Cấp hoặc xác nhận hiệu lực Giấy chứng nhận phù hợp (DOC)
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
95/2015/QH13 Hàng hải 25-11-2015 Quốc Hội
199/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 08-11-2016 Bộ Tài chính
234/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biến, công trình biến; Sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải hải 11-11-2016 Bộ Tài chính
40/2016/TT-BGTVT Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam 07-12-2016 Bộ Giao thông vận tải
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Hệ thống quản lý an toàn của công ty tàu biển phải thoả mãn quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển và Bộ luật ISM.