Điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ

902

Điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ – Công ty luật Việt Phú là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt, quan tâm tới mọi thắc mắc của khách hàng và luôn đồng hành cùng khách hàng.
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.
2. Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:
a) Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;
b) Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.
3. Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.
Thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Đối với cấp mới: Thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ kể từ ngày được cấp giấy phép có thời hạn hoạt động là 60 tháng ( 5 năm).
Đối với gia hạn: Mỗi giấy phép được gia hạn 01 lần và Thời hạn gia hạn không quá 36 tháng (3 năm)
Trường hợp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động sẽ làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới (trước ngày hết hạn ít nhất 30 ngày)