Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

113

Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là loại giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Giấy phép này là giấy tờ pháp lý quan trọng, chứng minh cho việc tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện về nhân sự: Có ít nhất 2 người có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành: giáo dục, ngoại ngữ, kinh tế, luật, du lịch.
 • Điều kiện về cơ sở vật chất: Có địa điểm kinh doanh cố định, có trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động tư vấn du học.
 • Điều kiện về vốn pháp định: Có vốn pháp định tối thiểu là 100 triệu đồng.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo mẫu quy định.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của nhân viên tư vấn du học.
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh năng lực tài chính.

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thực hiện theo các bước sau:

 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 3. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Giá trị của giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thời hạn 5 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không có giấy phép

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không có giấy phép sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không có giấy phép.
 • Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học từ 06 tháng đến 01 năm đối với hành vi tái phạm.

Để được tư vấn chi tiết về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, bạn có thể liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.