Giải thể hay phá sản công ty?

974

Doanh nghiệp là ăn thua lỗ thì tuyên bố giải thể hay làm thủ tục tuyên bố phá sản?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi hiện đang là đại diện theo pháp luật của công ty , công ty tôi đang làm ăn thua lỗ và không đủ tiền để trả cho người lao động đã 5 tháng nay, vậy luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này công ty tôi nên tự tuyên bố giải thể hay làm thủ tục tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật ?

Chào bạn, rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty chúng tôi, luật sư công ty xin tư vấn trả lời bạn như sau:

Trong trường hợp này, cần phân biệt rõ thế nào là giải thể công ty và thế nào là phá sản công ty. Giải thể công ty là trường hợp công ty chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được mục đích của công ty hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp được quy định như sau :

Theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015 có quy định: “1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Khác với giải thể doanh nghiệp, phá sản theo quy định tại Điều 4 khoản 2 Luật phá sản năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 được hiểu là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Như vậy, chỉ cần công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn thì công ty sẽ bị lâm vào tình trạng phá sản và khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các chủ nợ gửi lên Tòa án thì công ty phải thực hiện đúng thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản năm 2014.

Từ những phân tích ở trên cho thấy công ty bạn đã không thanh toán được lương cho người lao động trong 5 tháng tức là đã mất khả năng thanh toán nợ cho chủ nợ đặc biệt là người lao động thì người lao động có quyền đệ đơn lên Toàn án yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty bạn theo quy định tại Điều 5 khoản 2 luật phá sản 2014 : Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trục tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn ba tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp , hợp tác xã không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên công ty bạn cũng có thể tự nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi không còn khả năng thanh toán nợ đến hạn ( điều 28 luật phá sản năm 2014) Việc mở thủ tục phá sản sẽ giúp công ty bạn đoạt tuyệt với khối tài sản cũ cũng như hết nghĩa vụ trả nợ cho chủ nợ để từ đó tạo cơ sở xây dựng một sản nghiệp mới.

Căn cứ pháp lý:

-Luật doanh nghiệp năm 2005
– Luật phá sản năm 2014