Giấy CN đủ điều kiện sản xuất phim

660

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHIM

1. Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phim gồm:

–   Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật có: Giấy tờ chứng nhận được đào tạo về điện ảnh/Hội viên Hội điện ảnh/Đã từng tham gia đóng ít nhất 03 phim (Xác nhận của hãng phim).

–    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

–    Ký quỹ 1 tỷ đồng hoặc báo báo tài chính có kiểm toán.

–    Lý lịch, CMND, hộ khẩu (sao y).

–    Đơn đề nghị (theo mẫu).

2. Căn cứ pháp lý:

–    Luật Điện ảnh.

–    Nghị định 96/2007/NĐ-CP.

–    Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL.

3. Thời gian: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4. Phí dịch vụ: vui lòng liên hệ trực tiếp công ty để được tư vấn