Giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

802

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:
Đối với công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố.
2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm – Certificate Of Analysis: 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do – Certificate of Free Sale (Bản chính hoặc bản sao y thị thực lãnh sự).
4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất.
5. Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có dấu nhận đơn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (Nếu có).
Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố
2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu vi sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).
3. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm(02 bản sao công chứng)
4. 03 Mẫu sản phẩm.
5. Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có dấu nhận đơn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (nếu có).

II. QUY ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
Theo quy đinh tại quyết định số 42/2005/QĐ-BYT, các sản phẩm thực phẩm sau bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa ra thị trường:
• Sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu nhằm lưu hành trên thị trường Việt Nam .
• Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:
• Tư vấn điều kiện công bố;
• Gửi mẫu đi kiểm nghiệm trong trường hợp khách hàng chưa có phiếu kiểm nghiệm;
• Soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm
• Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.