Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

838

I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ:
Điều kiện kinh doanh lữ hành
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp;
2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế;
3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa;
4. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.
Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế
1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.
3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
5. Có tiền k‎ý quỹ tại Ngân hàng là 250 triệu đồng và được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với tiền ký quỹ.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:
1. Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
2. Soạn thảo hồ sơ , phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
3. Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
4. Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
5. Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
6. Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
7. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài;
8. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt nam.